Książki

Monografie, podręczniki, rozdziały w książkach

Witczak P.: Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012, str.358, ISBN 978-83-7283-464-5

Witczak P.: Obliczenia akustyczne transformatora, VI Forum Transformatory Energetyczne, 2011, ABB , pp.187-198 ,

Witczak P.: Powstawanie i przenoszenie drgań w transformatorach energetycznych, V Forum Transformatory Energetyczne, 2010, ABB , pp.99-124 ,

Witczak P.: Wibroakustyka systemów mechatronicznych, Mechatronika t.1, Politechnika Łódzka 2009, s.411-476

Witczak P.:The finite element analysis of the magnetic vibration in the induction motor, Electric and Magnetic Fields,PLENUM, March 1995, s.143-146

Witczak P.: Wyznaczanie drgań mechanicznych w silnikach indukcyjnych wywołanych siłami  magnetycznymi, Zesz. Nauk. Politech. Łódz. nr 725, 1995, Łódź , praca habilitacyjna