Referaty w materiałach konferencyjnych (po 1998 r)

Referaty w materiałach konferencyjnychWawrzyniak B., Witczak P.: Adaptation of the classical dq method of analysis applied in machines with non-sinusoidal distribution of terminal quantities, IEEE Energy Conversion Congress & Expo, San Jose, 2009

Kubiak W., Witczak P.: Vibration Analysis of Small Power Transformer, Int.Symp. on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Arras, 2009

Witczak P., Wnuk Ł., Możliwości diagnostyczne analizy odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatora, Konf. Zarządzanie eksploatacją transformatorów, Wisła, 2008

Woźniak P., Witczak P., Evolutionary Multiobjective Design of Permanent Magnet Generator with Dimensionality Reduction, Int. Conf.Evolutionary Multiobjective Optimization, Tokyo, 2007

Witczak P. , Wawrzyniak B., Spectral analysis of permanent magnet electric machines, Int.Symp. on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Prague, 2007

Wawrzyniak B., P.Witczak, Analiza prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi obciążonych prostownikiem diodowym, XLIII Int. Symp.on Electric Machines, Poznań, 2006

Witczak P., B. Wawrzyniak, „Generalization of dq transform by means of the set of orthogonal functions”, EPNC 2006, Maribor

Witczak P., B. Wawrzyniak, „Determination of exploitation parameters of permanent magnet synchronous machine following the finite element solutions”, CEM 2006, Aachen

Świniarski J., Młotkowski A., Witczak P.: „Model MES łożyska tocznego do analizy drgań własnych wału”, IX Konferencja Naukowo – Techniczna Programy MES w Komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko, 2005

Witczak P., Wawrzyniak B.: Analiza magnetycznych sił wibracyjnych w maszynach z magnesami trwałymi w ujęciu modalno-częstotliwościowym.  SME 2005, Opole - Jarnołtówek,  2005,  pp. 214-219

Wawrzyniak B., Witczak P., Wirtualne modele maszyn elektrycznych” ZKwE 2005, Poznań

Witczak P., Wawrzyniak B. , Napieralska-Juszczak E., „Representation of permanent magnet brushless machine by means of orthogonal functions” ICEM 2004, Kraków

Witczak P., Wawrzyniak B., „Torque calculations in permanent magnet disc machines by means of set of orthogonal functions”, EPNC 2004, Poznan,

Wawrzyniak B. , Witczak P. , „Analysis of instantaneous voltage distribution in permanent magnet brushless generator”, ISEF 2003, Maribor,

Kubiak W., Witczak P., Magnetostriction Vibration of Transformer Core, Internat. Seminar on Vibration and Acoustic Noise in Electric Machinery, Lodz 2002, pp.71-76

Witczak P., Magnetic Force and Stress Analysis in Electric Machinery, Internat. Conf. On Micromachines and Servodrives, Krasiczyn 2002, 169-176

Wawrzyniak B. , Witczak P., 3D Finite Element Modelling of Permanent Magnet Brushless Generator, XXXVIII Internat. Conference on Electric Machines, Kielce2002, pp.181-190

Kacperski M., Kubiak W., Szulakowski J., Witczak P., Generation and transmission of magnetic vibrations in power transformers, Internat. Conf. on Electric Machines, Helsinki 2000

Witczak P., Influence of mounting conditions on forced vibration of induction motors, Seminar on , Vibration and Acoustic Noise in Electric Machinery, Lodz 2000, pp.115-119

Witczak P., Magnetostriction  forces  in  transformer  core, , Internat. Symp.on Electromagnetic Fields and Forces, Pavia 1999, pp.89-92

Witczak P.,”Finite element modelling of magnetostriction stresses in transformer laminations”, 3rd Joint UK Magnetic Workshop, York,1999

Kacperski M. , Kubiak W., Młotkowski A., Witczak P., „Analysis of vibrations and acoustic noise of
electrical machines and transformers
”,3rd Joint UK Magnetic Workshop, York,1999

Couturier C., Cassoret B., Witczak P., Brudny J.F. „Contribution to the study of induction machine stator resonance frequencies”. Colloque Electrotechnique du Futur, Lille, 1999

Gryglewicz-Kacerka W., Witczak P. „Transient 2D and 3D temperature distributions in an squirrel cage rotor of  the induction motor”, Internat. Conf. on Electric Machines, Istanbul 1998, pp 1358-1361

Couturier C. , Cassoret B.,  Witczak P. ,  Brudny  J.F. , „Contribution to the study of induction machine stator resonance frequencies”, Internat. Conf. on Electric Machines, Istanbul 1998, pp485-489\

Couturier C. , Cassoret B., Witczak P. ,  Brudny J.F. "About the definition of statoric rings resonance frequencies of a.c. machines", Vibration and Acoustic Noise in Electric Machinery, Bethune     1998, pp.159-163

Witczak P., Mlotkowski A., Cassoret B., Structural Modelling of Induction Motors, Magnetic Vibration and Acoustic Noise in Electric Machinery, Bethune 1998, pp.105-109

Witczak P., Kubiak W., Mlotkowski A., Szulakowski J., Calculation of Local Magnetic Forces in Electric Machinery, Magnetic Vibration and Acoustic Noise in Electric Machinery, Bethune 1998     pp.57-61

Kubiak W., Młotkowski A., Szulakowski J., Witczak P., Analysis of Magnetic Vibrations in Transformers, Conf. IEEE TRAFOTECH, Bombaj 1998, pp.59-62
Gryglewicz-Kacerka W., Witczak P. „ Thermal Analysis in an Induction Motor supplied by PWMConverter, System Modelling Control, Zakopane 1998

Jabłoński M., Witczak P. „ Zastosowanie blachy wyrównawczej w transformatorach o niesymetrycznych amperozwojach, Konf. Transformatory Specjalne, Kazimierz Dln.1998